Gå til hoved-indhold

ISS: ”Vi er ligeglade med, om du kommer fra Søborg eller Syrien - bare du har den rigtige indstilling”

Interview med Rya Lene Terney, ISS Jobudvikling


IGU er et nyt tiltag for at hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked. Det er en gruppe, der som udgangspunkt ikke kan arbejde i samme tempo og med samme kvalitet som almindelige ansatte. Men at hjælpe flygtningen ind på arbejdsmarkedet er i sig selv ikke noget nyt. ISS har som ”anden aktør” mange års erfaringer med integration af nydanskere og flygtninge på det danske arbejdsmarked. At være ”anden aktør” betyder, at ISS – i lighed med andre virksomheder - tilbyder jobcentrene at udføre opgaver for dem. Afdelingen ISS Jobudvikling har gennem mere end 20 år hjulpet ledige ind på arbejdsmarkedet, og ISS er i starten af 2017 også gået i gang med at tage IGU-praktikanter ind i virksomheden.

 

ISS Jobudvikling arbejder bredt med integration

Afdelingschef for Jobudvikling og CSR Rya Lene Terney fortæller, at det er en del af ISS’ strategi at påtage sig et socialt ansvar. Lige nu er de helt store offentlige opgaver at arbejde med personer, som er i ressource- og afklaringsforløb, og så er det flygtninge. ISS arbejder  sammen med flere end 30 kommuner på landsplan med forskellige opgaver. De havde i 2016 2.000 ledige borgere igennem. 80% af borgerne havde også andre udfordringer end ledighed, og de fleste var ufaglærte. ISS Jobudvikling er en forretningsenhed i ISS, og en del af overskuddet bliver skudt ind i nye jobprojekter, f.eks. et erhvervspartnerskab med Røde Kors, samarbejde med Foreningen Nydanskere og andre indsatser inden for beskæftigelsesområdet. Målgruppen er generelt sårbare og udsatte grupper. En anden afdeling hedder Intern Support. Her er afdelingen med, når ISS byder på store nye kontrakter. Så går ISS Jobudvikling ind og kompetenceafklarer virksomhedsoverdragede medarbejdere og laver udviklingsforløb og genplaceringsforløb. ISS samarbejder lige nu med ca. 1.000 virksomheder på landsplan. 

Vi kommer til at mangle hænder

Rya Lene Terney fortæller, at interessen for at komme videre med at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet bunder i, at ISS’ vigtigste aktiv er mennesker. Dette, sammenholdt med, at bl.a. en stor undersøgelse udført af er Boston Consulting Groups i 2015 viste store undersøgelse fra 2015. Den viste, at vi i Danmark i 2030 kommer til at mangle 430.000 sæt hænder, gør, at der hos ISS lyser en rød lampe: ”Hvis vi skal sikre os nok hænder til at løse opgaverne for vores kunder, skal vi rettidigt have fat i nogle af de mennesker, som i dag står udenfor arbejdsmarkedet."

 

Nyudviklet forløb: Tæt på Arbejdsmarkedet

ISS Jobudvikling har gennem mange år haft et integrationsforløb med titlen Dansk på Arbejdspladsen, hvor de har haft borgere i integrationsperioden til en visitationssamtale og derefter haft dem i praktik 4 dage om ugen i deres drift og 1 dag om ugen til undervisning i arbejdsmarkedsdansk. Deltagerne kunne alle lidt dansk i forvejen, så det gav ikke mening at tilbyde det samme forløb til de nye flygtninge. I stedet udviklede ISS forløbet Tæt på Arbejdsmarkedet, som nu fungerer som en onboarding-forløb til IGU. 

Under forløbet Tæt på Arbejdsmarkedet beholder flygtningene deres integrationsydelse, og de kan blive prøvet af i forhold til rengøringsjobs. De bliver samlet i hold på 12-16 personer og får en introduktion til arbejdsmiljø og sikkerhed, rengøringsmidler og det danske arbejdsmarked. Rya Lene Terney: ”F.eks. lærer de, at her holder vi også pauser, hvor vi snakker sammen, her er man organiseret i 3F – alle de ting, som er vigtige for at være inkluderet på det danske arbejdsmarked. Vi er ligeglade med, om du kommer fra Søborg eller Syrien – bare du har den rigtige indstilling. Så kan vi selv give flygtningene et kompetenceløft til det niveau, hvor vi mener, de skal være, for at kunne løse opgaverne.”

Hos ISS mener de ikke, at IGU kan stå alene. Det kræver en match-making, som de større virksomheder er bedre rustet til at løse. Rya Lene Terney: ”Som virksomhed er vi ikke pålagt at tage IGU-praktikanter. Og sandsynligheden for, at virksomheder, som ikke forvejen arbejder med flygtninge, på den ene eller anden måde indgår IGU-aftaler, er meget lille. Det kræver et samfundsmæssigt ansvar, for hvis man ikke lige står med en virksomhed, som efterspørger en flygtning til et IGU-forløb, sker der ikke noget.”

Hovedspørgsmålene ved oprettelse af IGU-aftaler er:

  1. Hvordan finder virksomhed og IGU-praktikant sammen?
  2. Hvordan ”opfinder” man en IGU-praktikstilling?
  3. Hvordan får du udfyldt blanketter og tilmeldt flygtningen alle kurserne?
  4. Hvem støtter flygtningen igennem regler og papirer under forløbet?

Rya Lene Terney fortæller videre, at 3F henvendte sig for at høre, om ISS sammen med 3F ville være first movers på IGU-området: ”Vi slog til, for vi vil gerne stå sammen med 3F og vise, at dette kan vi finde ud af i fællesskab”. Sammen med 3F har ISS udgivet en folder om IGU, som kort forklarer formål, opbygning og regler for IGU. Hent folderen IGU – Intergationsuddannelse i rengøringsservice. ISS og 3F arbejder i øvrigt på at komme til at stå sammen på Folkemødet i Allinge 2017 og fortælle om dette integrationsforløb.”

ISS har arbejdet med Tæt på Arbejdsmarkedet siden oktober 2015. Til dato har de haft 250 flygtninge igennem forløbet. 139 af dem har afsluttet deres forløb, og 46% af dem er kommet i job eller uddannelse. Størstedelen af dem er kommet i job hos ISS, hvor de passer godt ind: ”Nu kommer så IGU’en, hvor vi kan hjælpe dem, som ikke kom ind i første omgang ved at give dem et kompetenceløft gennem 20 ugers AMU-uddannelse”, siger Rya Lene Terney.