Tegn abonnement

* skal udfyldes

Ordblinde - en ressource på din arbejdsplads

I Danmark er 5-7% af befolkningen ordblinde. Det svarer til mindst 150.000 mennesker. På Samarbejdsnævnets hjemmeside finder du materiale, som kan give inspiration til at drøfte læse-skrive vanskeligheder i jeres SU.

Læs nyhedsbrevet hér

 

Tag godt imod jeres unge ferieafløsere!

Sommeren står for døren. Skal I bruge en ung på virksomheden, så overvej en ekstra gang, hvordan I kan tage godt imod dem. For mange af de unge er det deres første møde med arbejdsmarkedet. Det gør det ekstra vigtigt, at det bliver en god oplevelse for dem. De unge skal arbejde rigtig mange år, så arbejdslysten skal være på plads fra starten.

Læs nyhedsbrevet hér

 

Ny Youtube-kanal og hjælp til kolleger med læsevanskeligheder

I de sidste par år har Samarbejdsnævnet skruet op for produktion af videofilm. De skal tjene til inspiration til virksomhedernes SU’er og ligger alle på www.samarbejdsnaevnet.dk

Læs nyhedsbrevet hér
Gå direkte til Youtube-kanalen

 

Kampagne: Tag godt imod de unge på arbejdspladsen

En god modtagelse af dine fremtidige kolleger er alfa og omega for starten på et godt arbejdsliv. Samarbejdsnævnet DA-FH har været rundt hos små og store virksomheder for at høre om deres bedste erfaringer. Desuden har vi spurgt et par forskere om, hvad forskningen siger om den gode start på arbejdslivet.

Læs nyhedsbrevet hér
Gå direkte til materialet hér

 

Samarbejdsaftalens 75 års jubilæum

Samarbejdsaftalen fra 1947 fylder 75 år. Det fejrer vi. Aftalen er løbende blevet revideret og står i dag som et lysende eksempel på en af grundpillerne i den danske model. Jubilæet blev fejret på Arbejdermuseet i København den 1. september 2022. Du kan se alle oplæggene hér: 

Gå direkte til oplæggene hér
Gå direkte til jubilæumssiderne hér

 

Samarbejdsaftalen fylder 75 år - læs om fejringen og få første case om GSV

Samarbejdsudvalgene i landets virksomheder er krumtappen i at få virksomheden til kaste lønsomhed og god medarbejdertrivsel af sig.
I år fylder Samarbejdsaftalen fylder 75 år – og det er en fin anledning til at standse et øjeblik og fokusere på, hvad vil det sige at have medbestemmelse.
Jubilæet bliver bl.a. fejret med en række videofilm fra forskellige virksomheder vellykkede samarbejdsprojekter og en tidsrejse gennem 75 års samarbejdshistorie.

Læs nyhedsmail
Se video og læs mere hér

Tag en snak om seksuel chikane i jeres SU

Medarbejdere skal ikke udsættes for seksuel chikane på arbejdspladsen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at det kræver, at der gøres op med den kultur, der findes på nogle arbejdspladser. Anbefalingerne bygger på et solidt vidensgrundlag, som er et resultat af trepartsforhandlingerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i marts 2022.

Læs mere hér

Magasin du Nord: "Man skal forandre sig for at blive bedre"

Stormagasinet Magasin du Nord er en virksomhed i konstant forandring. Lige nu har de lanceret "Kunderejsen", som er et koncept, hvor kundens forskellige behov og ønsker sættes i centrum. Målet er at styrke stormagasinets konkurrenceevne. Kunderejsen kræver store forandringer i medarbejdernes funktioner. Samarbejdsnævnet er det centrale omdrejningspunkt i forhold til at finde en fælles holdning til nyskabelser. 

Læs mere hér

Danmark åbner igen - få råd og erfaringer fra andre virksomheder

For mange virksomheder stiller genåbningen en række spørgsmål i forhold til håndtering af kunderne og den enkelte medarbejders sikkerhed og trivsel. Vi har samlet en række anbefalinger og talt med 2 virksomheder, der har holdt åbent gennem hele Corona-perioden.
Sæt Covid-19 på samarbejdsudvalgets dagsorden nu!
Mød lavprisbyggemarkedet Jem & fix
Mød blikkenslagervirksomheden Christoffersen & Knudsen

”Det er de sidste 1-2 procent, der tæller i konkurrencen”

Blikkenslagervirksomheden Christoffersen & Knudsen oplevede, at deres samarbejdsudvalg trængte til nyt liv. Samarbejdskonsulenterne tilbød dem at afprøve et nyudviklet dialogspil, som kan rammesætte deres arbejde. Det blev til en spændende proces, hvor samarbejdsudvalget med stor entusiasme fik nedsat en række underudvalg til at arbejde med en række politikker og trivsel på arbejdspladsen. Ledelse og medarbejdere mener, at virksomhedens sociale kapital giver en god trivsel og forbedrer konkurrenceevnen.

Læs artiklen: ”Christoffersen & Knudsen: Det er de sidste 1-2 procent, der tæller i konkurrencen”

Seksuelt krænkende adfærd på arbejdspladsen

Arbejdslivsforsker Mille Mortensen: Vi skal øve os i at tale med hinanden og ikke om hinanden. Med Me Too-bevægelsen kom der et nyt fokus på området krænkende adfærd. Mobning og krænkende adfærd er nært forbundne. Når krænkende adfærd bliver til gentagne handlinger, udvikler det sig til mobning. Det giver sygdom og koster kassen for virksomhederne. De enkelte samarbejdsudvalg bør indføre politikker og handleplaner for seksuelt krænkende adfærd, mener forskeren.

Læs interviewet med Mille Mortensen
Læs case: Sådan håndterer Dansk Flygtningehjælp seksuel chikane

Udvikling af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i fremtidens samarbejdsudvalg

En ny rapport fra Team Arbejdsliv viser, hvordan samarbejdskonsulenterne og de lokale samarbejdsudvalg kan fremme udviklingen af trivsel og psykisk arbejdsmiljø på virksomhederne. Rapporten viser 11 konkrete anbefalinger, her præsenteret i kort form.

Læs mere om Team Arbejdsliv rapport

Læs formand og næstformand i Samarbejdsnævnet DA-LO's udtalelser om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

BC Hospitality Group: Samarbejde og inklusion

Bella Center Hospitality Group arbejder aktivt på at få en samarbejdskultur til at fungere på alle mulige områder i hverdagen. På den måde kan gruppen skabe arbejdsglæde og drage fordel af dens mange centrale faciliteter og kulturelt sammensatte medarbejderskare indenfor hotel og konference. Læs også om gruppens deltagelse i Copenhagen Pride og om Empatisk arbejdsmarked:

Fra silo til samarbejde
Vi er en blandet salatskål
Medarbejder-app’en har gjort en kæmpe forskel
Empatisk arbejdsmarked

Social Kapital i mejeriindustrien

Arla Foods Gjesing Mejeri har gennem 3 år deltaget i projektet "Udvikling og fastholdelse af Social Kapital." Formålet med projektet er kort fortalt at fremme effektiviteten og arbejdsglæden. Projektet viser bl.a., at der er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem forskellige afdelinger i en virksomhed. 
Læs om casen fra Arla Foods, Gjesing Mejeri: Det er medarbejderne, der driver det
Læs artiklen om forskningsprojektet: Social kapital er kollektiv selvtillid

OKNygaard: Fra "inviterede" til engagerede

Nyt liv til samarbejdsudvalgets arbejde
Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard har arbejdet målrettet på at give deres samarbejdsudvalg mere luft under vingerne. Det er sket i samarbejde med Samarbejdsnævnet DA-LO's samarbejdskonsulenter. Der er kommet styr på målsætninger og arbejdsgange. Men mest af alt har virksomheden fået gennemført et rolleskift, så alle påtager sig et ansvar. I dag er der ingen, der er ”inviterede” til møderne, men alle er aktivt med i planlægningen og gennemførelsen af temaer og værtskab. Dette har betydet et øget engagement i virksomheden fra alle parter. 
Læs: OKNygaard Fra inviterede til engagerede hér

Tema: TDC og ISS er godt i gang med IGU

Tema om Integrationsgrunduddannelse: TDC har netop startet med deres 5. IGU-elev. Deres plan er at lande på 10-20 IGU-elever i alt til at danne erfaring med ordningen. Hovedsamarbejdsudvalget er omdrejningspunktet og sikrer en bred forståelse for ordningen. Men IGU er ikke det første eller eneste initiativ til integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked. ISS Jobudvikling har gennem 20 år haft initiativer som 2. aktør på området.
Læs TDC: Vi afspejler det danske samfund
Læs TDC: Lamper hedder det samme på dansk og arabisk
Læs ISS: Vi er ligeglade med, om du kommer fra Søborg eller Syrien - bare du har den rigtige indstilling

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

IKEA er en virksomhed, som altid har satset stærkt på samarbejdsområdet. Få inspiration fra deres nyere arbejde med work-life balance, medarbejderdefineret efteruddannelse og håndtering af ”piv og gnäll” i forandringsprocesser. Læs desuden om IKEA's værdier som pejlemærker for handling i hverdagen. Læs hele artiklen hér

IGU - Integrationsuddannelse - en ny mulighed

Integrationsuddannelse - ny mulighed for at ansætte flygtninge og familiesammenførte.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er 2 årig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked eller en erhvervsrettet uddannelse. Læs mere om integrationsuddannelsen hér.