Konsulenttjenesten

Konsulenttjenesten består af et antal samarbejdskonsulenter fra organisationerne på DA/LO-området.

Det er konsulenttjenesten, som i praksis yder bistand fra Samarbejdsnævnets sekretariat til både ledelse og tillidsrepræsentanter i virksomhederne om alle samarbejdsspørgsmål.

Konsulenterne er ansat i henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, men de optræder normalt altid som et team med en konsulent fra hver organisation.


Konsulenterne

Arbejdsgiverforeningernes konsulenter

Chefkonsulent
Stig Erichsen
Tlf.: 33 77 39 25
Mobil: 52 13 23 23
E-mail: ster@di.dk
DI

1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk 
www.samarbejdsforum.dk

Konsulent
Steffen Mose
Arbejdsmiljø og TekSam
Tlf.: 33 77 38 66
Mobil: 20 66 88 10
E-mail: stmo@di.dk
DI
1787 København V
Tlf.: 3377 3377
www.di.dk

Chefkonsulent
Jan Lorentzen
Tlf.: 33 77 36 86
Mobil: 23 28 52 64
E-mail: jlo@di.dk
DI
1787 København V
Tlf.: 3377 3377
www.di.dk

Konsulent
Kåre Sørensen
Tlf.: 33 77 33 53
Mobil: 29 49 44 64
E-mail: kaas@di.dk
DI
1787 København V
Tlf.: 3377 3377
www.di.dk

Konsulent
Anders Just Pedersen
E-mail: ajp@di.dk
Mobil: 29 49 45 49
DI
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk

Chefkonsulent
Michael Bacci
HR & Arbejdsmiljø
Tlf.: 33 74 63 18
Mobil: 22 78 70 01
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København
E-mail: mbi@danskerhverv.dk
www.danskerhverv.dk

Arbejdsmiljøchef, souschef
Anne-Marie Røge Krag
HR & Arbejdsmiljø
Tlf.: 33 74 61 78
Mobil: 20 76 00 73
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København
E-mail: ark@danskerhverv.dk
www.danskerhverv.dk

Chefkonsulent
Katrine Nordbo Jakobsen
Tekniq Arbejdsgiverne
Tlf.: 77 42 42 22
Poul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
E-mail: knj@tekniq.dk
www.tekniq.dk

 

Chefkonsulent
Christina Suhr Raby
Tlf.: 3338 9352
Mobil: 2920 0352
E-mail: csr@da.dk
DA
Vester Voldgade 113
1552 København V.
Tlf.: 3338 9000

Lønmodtagerorganisationernes konsulenter

Konsulent
Morten Ulrik Jørgensen
Tlf.: 3524 6039
Mobil: 4021 6613
E-mail: muj@fho.dk
FH
Islands Brygge 32 D
2300 København S.
Tlf.: 3524 6000

Samarbejdskonsulent
Annette Riber Madsen
Tlf.: 33 63 80 00
Fax: 33 63 80 90
E-mail: arm@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7 
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
www.co-industri.dk 
www.teksam.dk 

Konsulent
Jan Grimstrup
Tlf.: 33 63 80 08
Mobil: 24 78 89 44
E-mail: jgr@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7 
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
www.co-industri.dk 
www.teksam.dk

Faglig sekretær
Keld Brødsgaard
Tlf.: 33 63 80 48
Mobil: 20 31 04 34
Fax: 33 63 80 90
E-mail: keb@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
www.co-industri.dk 
www.teksam.dk

Konsulent
Gunnar Krarup Andersen
Tlf.: 33 63 80 16
E-mail: gka@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7, 3.
2450 København SV
www.co-industri.dk

Undervisningskonsulent
Sascha Madsen
Mobil: 22 75 75 00
E-mail: sascha.madsen@hk.dk
HK Handel
Weidekampsgade 8
Postboks 0470
DK-0900 København C

Konsulent
June Halvorsen
Tlf.: 3330 4423  -  E-mail: 44jha@hk.dk
HK/Privat
Weidekampsgade 8
0900 København C.
Postboks 470
Tlf.: 70 11 45 45
www.hk.dk/privat

Konsulent
Paw S. Jensen
Tlf.: 70 30 03 00
Fax: 88 92 02 99
Mobil: 40 21 94 30
E-mail: paw.jensen@3F.dk
Fagligt Fælles Forbund (3F)
samt
Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Postboks 392
www.3f.dk

Konsulent
Sanne Kjærgaard Nikolajsen
Tlf.: 46 97 22 52
E-mail: skni@foa.dk
FOA
Stauning Plads 1 - 3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk

Næstformand, Advokat
Bettina Flittner
Tlf.: 38 77 70 00
Mobil: 21 64 87 02
E-mail: bfl@forbund.dk
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund (ESL)
Helga Larsens Plads 12, 1. sal.
2720 Vanløse
Tlf.: 38 77 70 00
www.eslforbund.dk