Sekretariatet

Samarbejdsnævnets sekretariat støtter Samarbejdsnævnet i udførelsen af dets opgaver, varetager det daglige arbejde omkring Samarbejdsnævnet og tilrettelægger dets arbejde.

Konsulent
Berit Lassen
Tlf.: 3524 6022
Mobil: 2721 9215
E-mail: bls@fho.dk

FH
Islands Brygge 32 D
2300 København S.
Tlf.: 3524 6000

Chefkonsulent
Lena Søby
Tlf.: 3338 9250
Mobil: 2920 0250
E-mail: lsb@da.dk

DA
Vester Voldgade 113
1790 København V.
Tlf.: 3338 9000