Sekretariatet

Samarbejdsnævnets sekretariat støtter Samarbejdsnævnet i udførelsen af dets opgaver, varetager det daglige arbejde omkring Samarbejdsnævnet og tilrettelægger dets arbejde.

Chefkonsulent
Christina Suhr Raby
Tlf.: 3338 9352
Mobil: 2920 0352
E-mail: csr@da.dk

DA
Vester Voldgade 113
1552 København V.
Tlf.: 3338 9000

Konsulent
Morten Ulrik Jørgensen
Tlf.: 3524 6039
Mobil: 4021 6613
E-mail: muj@fho.dk

FH
Islands Brygge 32 D
2300 København S.
Tlf.: 3524 6000