Gå til hoved-indhold

Jem & Fix: ”Kollegerne passer på sig selv og hinanden”

Jem & fix er et lavprisbyggemarked med 122 butikker fordelt over Danmark. Selskabet bag blev grundlagt i 1987 med Fakta, Harald Nyborg og en 3. partner som ejere. Peter Nyboe er HR-Chef og Pia Falkenhøj, som er arbejdsmiljørepræsentant og arbejder i en Esbjerg-afdeling. De beretter begge om arbejdslivet under Corona-krisen. Et centralt budskab fra begge er, at en klar og tydelig kommunikation formidlet gennem effektive kommunikationskanaler er helt essentielt for at skabe trygge rammer for medarbejderne og drive virksomheden effektivt under en krise som denne.

Hvad skete der for jer, da regeringen lukkede Danmark ned den 13. marts?

Peter Nyboe: ”Vi havde godt fornemmet, at situationen i Danmark eskalerede, men ingen kunne forudse hastigheden og de konsekvenser, det ville afstedkomme. Vi afholdt et krisemøde i ledergruppen og iværksatte et kriseberedskab. Der var behov for et højt kriseberedskab i forhold til medarbejderne. Situationen omkring Covid-19 var jo ny, og vi havde ikke en plan parat i skuffen.”

Pia Falkenhøj: ”Folk blev lidt skræmt – det gjorde alle vist i Danmark. Hvordan skulle vi forholde os? Der var noget uro, men det var en generel uro og den var ikke relateret til arbejdspladsen. Jeg havde som arbejdsmiljørepræsentant dialog med kollegerne i min region, og der stak jeg fingeren i jorden - og jeg mærkede utryghed. Vi afventede, at hovedkontoret meldte ud. Da der kom retningslinjer, faldt der ro på.”

Hvordan tog medarbejderne det, at I fortsat skulle have åbent? Var der nogle, der syntes, det var mærkeligt, at de ikke skulle gå hjem?

Peter Nyboe: ”Vi tog bestik af situationen og fulgte regeringens anbefaling. Medarbejderne tog det pænt. Man kan groft sige, at de til en start var delt i to lejre: Den ene lejr glædede sig over at komme på arbejde og fortsætte deres hverdagsopgaver. Den anden lejr udtalte usikkerhed omkring situationen. Vi har blandt medarbejderne mødt en god forståelse for at virksomheden skal holde hjulene i gang.”

Pia Falkenhøj: ”Der var en masse spørgsmål. Men Jem & fix lavede nogle klare retningslinjer med skilte, omgang osv. Når jeg kigger tilbage, kan jeg se, at det blev gjort rigtigt. Kollegerne passer på sig selv og hinanden.”

Kommunikation ledelse og medarbejdere imellem

På spørgsmålet om, hvordan virksomhedens retningslinjer blev kommunikeret ud, svarer Peter Nyboe: ”Vi havde to ben i vores kommunikationsstrategi: Via internet eller e-mail. Vi sendte informationsbreve direkte til medarbejderne eller via vores 11 regionschefer”. HR-chefen uddyber, at situationen var vanskelig, da regionscheferne skulle indstille deres udkørsel grundet smittefaren. De måtte derfor til en start informere butikscheferne skriftligt. Og hele denne kommunikation på afstand var ikke optimal, for, som Peter Nybroe siger , ”i en krise søger medarbejderne retning, og ledere skal være gode til at træde i karakter.” Samme udfordring var der på medarbejdersiden. Jem & fix’ medarbejderrepræsentanter er ansat rundt omkring i landet. Også de måtte indstille deres kørsel grundet smittefaren. Fra medarbejderside har Pia Falkenhøj oplevet, at hovedkontoret har været ”utroligt gode” til at sende mails ud, så alle får samme meddelelser på samme tid. Der var blandt hendes kolleger en forståelse for, at hovedkontoret gjorde det rigtige. Det var en proces, som skulle gå rigtig hurtigt, så der var ikke den store medarbejderindflydelse, for det var der ikke tid til. Pia oplevede også, at kommunikationskanalerne var godt gearet hertil at komme effektivt ud til alle: ”Vi har et computersystem, hvor vi har alle funktionerne til brug i vores daglige arbejde, og der kunne man læse retningslinjerne. Det er mit klare indtryk, at alle modtager og får læst beskederne. Informationerne ligger på forsiden og er let tilgængelige. Der er ikke noget med, at man først skal ind på sin e-mail. Det har givet en god dialog ude i butikkerne”. I det hele taget er det arbejdsmiljørepræsentantens oplevelse, at kollegerne har haft en positiv tilgang til at tackle krisen.

Virksomheden har øget beskæftigelsen under Corona-krisen

I modsætning til mange andre brancher har Jem & fix oplevet en stigende beskæftigelse gennem den tid, krisen foreløbig har varet. Peter Nyboe ser det som et sammenfald af flere faktorer. Dels kom foråret tidligt i år – og var nærmest sammenfaldende med Corona-krisens start – og dels har store dele af befolkningen gået hjemme. Dermed har de også haft tid til og mulighed for at kigge mere ud på haven, end hvis de havde været på arbejdspladsen. Og så skulle de lige en tur ned omkring Jem & fix for at købe ind. Den ekstra rekruttering, som skulle til for at følge med kundestrømmen, er ifølge HR-chefen gået tilfredsstillende. Rekrutteringen er geografisk betinget, men alt i alt har det været muligt at finde de rigtige medarbejdere til at servicere kunderne.

Ingen hos Jem & fix har været smittet med Covid-19

På trods af daglig omgang med rigtig mange mennesker i byggemarkederne kender hverken HR-chefen eller arbejdsmiljørepræsentanten til Covid-19-smittede hos Jem & fix. Men der har været fravær, idet nogle medarbejdere har været hjemsendt, fordi de har haft kontakt til Covid-19-smittede. Det har så udløst 14 dages karantæne. Der har også været tilfælde, hvor nogle har været på skiferie og kom hjem i starten af marts, og de blev også sendt i karantæne. Endelig har nogle haft symptomer, som lignede Covid-19, og dem har lægen bedt blive hjemme.

Arbejdslivet under Corona-krisen: Fra angst og usikkerhed til klare retningslinjer

Hos Jem & fix er hverdagen forandret på rigtig mange områder. Der er kommet en lang række tiltag som følge af Corona-krisen. Peter Nyboe: ”Vi måtte gøre opmærksom på, at vi holder afstand. Vi har opsat skilte, som fortæller, hvor mange der må være i butikken ad gangen. Kunderne skal have tryghed ved at de kan se, at der er taget hånd om sagen. Der er skilte i butikken, som gør, at kunderne bliver gjort opmærksom på, at de skal holde afstand. Medarbejderne har alle metalbadges på tøjet.” Jem & fix har som noget nyt lejet servicevagter ind i spidsbelastningstider, så der ikke kommer for mange ind i butikken ad gangen. Servicevagten opfordrer alle til at spritte hænderne af. Som følge af Corona har virksomheden ændret sin markedsføring: ”Normalt ønsker vi at få så mange kunder i butikken som muligt. Nu er vi gået fra produkttaktisk markedsføring til informativ/orienterende og "brandende" markedsføring. Vi reklamerer ikke med slagtilbud, men med vores varemærke.” Peter Nyboe begrunder ændringen med, at de ikke ønsker at tilskynde kunderne til at komme i for stort tal: ”En lidt omvendt værktøjskasse at dykke ned i”, som Nyboe udtrykker det.

Pia Falkenhøj supplerer: ”Selvfølgelig har der været kolleger, der har været bange for at blive smittet. Nogle af kunderne tager for løst på det, og man har skullet finde sin hylde, hvor man kunne sige til kunderne, at de var for tæt på eller skulle gå en anden vej rundt mellem hylderne. Jeg hører ikke længere kolleger, der er angste for at blive smittet. Det skyldes også, at der på landsplan er mange klare retningslinjer. Samtidig er der kommet mere forståelse fra kundernes side om, at man kan sige lidt fra i forhold til en kunde, uden at det bliver tage negativt op. Det hjalp, at der blev sat linjer op, hvor man kan bevæge sig rundt. I det hele taget er kunderne begynder at forstå retningslinjerne bedre.”

Leverancerne er lidt mere ustabile end normalt

Peter Nyboe fortæller, at de har haft problemer med leverancer på nogle områder: ”Når man kigger på vores leverandører og samarbejdspartnere, så har de også samarbejdspartnere i andre lande. f.eks. Italien. Der har været kapacitetsproblemer hos leverandører og fragtmænd. Vi har fortsat udfordringer med varer fra andre lande”. Men der kommer også et naturligt pres på bestemte varer, når temperaturen når 12-14 grader: ”Så kommer der en naturlig efterspørgsel på træbeskyttelse osv.”

Barrierer for at drive forretning under Corona-krisen

Mens Jem & fix på den ene side har haft rigtig mange kunder, er der også barrierer i at udføre arbejdet i forbindelse med Corona. Mange af de tiltag, butikkerne normalt gør, kommer oven i, hvad de normalt gør: Der er ekstra rengøring, der er hyret vagter, skaffet håndsprit, fremstillet skiltemateriale osv.

Pia Falkenhøj fortæller, at hun har kørt sit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant ”hjemmefra”, dvs. fra butikken i Esbjerg: ”Hen ad vejen har jeg kommunikeret ud, at jeg er der for dem på telefonen. Når der er kommet en ny kollega, plejer jeg at møde vedkommende og sige velkommen – nu foregår det på telefon”. For Pia har det største problem været det manglende nærvær. Hun har manglet at kunne se folk, samtidig med at hun taler med dem: ”Du får ikke det hele med i telefonen”. Hun og kollegerne skulle også vænne sig til, at der var nogle specielle adgangsveje i butikken, de skulle bruge.

Både hjemme- og arbejdslivet er berørt

Pia Falkenhøj fortæller, at der også har været vendt op og ned på tingene på hjemmefronten: ”Vi har været meget hjemme – min mand og jeg har på skift passet børnene hjemme. Så min omgangskreds har været min familie og mine nære kolleger". Endelig har de ikke været i stand til at assistere i andre Jem & fix-butikker. Mens krisen står på, bliver man i sin afdeling.

Krisen har givet enkelte positive aftryk

HR-chefen mener, at virksomheden har fået udviklet nye arbejdsmetoder, som kan komme dem til gode efter krisen. Peter Nyboe siger: ”Vores måde at omgås hinanden i hverdagen. Vi holder ikke fysiske møder. Det er video og telefonmøder. Det er et effektivt middel til at holde gode og anderledes møder.”