Forandringer i virksomheden

Magasin du Nord: "Man skal forandre sig for at blive bedre"

Stormagasinet Magasin du Nord er en virksomhed i konstant forandring. Lige nu har de lanceret "Kunderejsen", som er et koncpet, hvor kundens forskellige behov og ønsker sættes i centrum. Målet er at styrke stormagasinets konkurrenceevne. Kunderejsen kræver store forandringer i medarbejdernes funktioner. Samarbejdsnævnet er det centrale omdrejningspunkt i forhold til at finde en fælles holdning til nyskabelser. Det skaber trivsel og tryghed for medarbejderne samtidig med at kundernes ydes den bedste service og virksomhedens lønsomhed dermed udvikles. I videofilmen fortæller forretningschef Michael G Dupont og tillidsrepræsentant Sarah Wolter om samarbejdsprocesserne frem til lanceringen af pilotprojektet Kunderejsen på 2. sal i Magasin du Nords afdeling i Lyngby.

Generelt kan forandringer skabe uro og dårligt arbejdsmiljø. Forandringerne kan skyldes, at virksomheden er blevet fusioneret med en eller flere andre virksomheder med forskellige kulturer, geografiske placeringer og traditioner for samarbejde. Det kan også være, at virksomheden er vokset meget over flere år eller er vokset hurtigt, så samarbejdskulturen eller trivslen ikke har kunnet følge med.

Hvis virksomheden er blevet overtaget af en udenlandsk ejet virksomhed, kan der opstå særlige udfordringer, fordi den danske samarbejdstradition og samarbejdsaftalen vil være fremmed for mange – især ikke skandinaviske – virksomhedsejere.

Forandringer kan også handle om konjunkturtilpasninger eller effektiviseringer, hvor det er nødvendigt at afskedige eller omplacere medarbejdere. Sådanne forandringer vil ofte skabe bekymring både hos de medarbejdere, som er direkte berørt og hos medarbejdere, hvis job i praksis måske ikke berøres.

En sidste type forandringer er teknologiske ændringer i virksomheden og herunder indførelse af digitale løsninger i produktionen, i kundebetjeningen, i forbindelse med logistikken (fx lager og transport) og/eller i form af økonomistyring eller andre former for administrative systemer.

SU har en vigtig opgave i at vurdere de udfordringer, som ændringer i organisation, struktur, teknologi eller opgaver stiller mellemledere og medarbejdere overfor og forholde sig til, hvordan udfordringerne bedst kan håndteres.

Samarbejdsnævnet anbefaler

Samarbejdsnævnet DA-FH anbefaler, at medarbejdere og ledelse diskuterer og udarbejder køreplaner for forandringer i virksomheden i fællesskab. Den gensidige kommunikation bør have en stor prioritet op til indførelsen af forandringerne. På den måde tager alle ejerskab af processen. 

Inspiration til forandringer i virksomheden kan findes i de kommenterede links til højre.

Forandringer - herunder digitalisering. Kom videre.

Tidlig information ved større ændringer

Samarbejdsnævnet har udgivet et idéblad, som kan være et godt udgangspunkt for at understøtte SU’s drøftelse af information i forbindelse med forandringer.

Analyse af information

Samarbejdsnævnet har også udarbejdet idébladet ’Analyse af informationsforholdene i virksomheden’. Indeholder konkrete forslag til analyse.

Forandrings GPS

BFA Industri har udarbejdet publikationen ’Forandrings GPS. Naviger sikkert gennem forandringer på arbejdspladsen’. Indeholder nyttig information, gode råd, virksomhedseksempler og konkrete værktøjer.