Nyt dialogspil sætter liv i virksomheders samarbejde

Blikkenslagervirksomheden Christoffersen & Knudsen oplevede, at deres samarbejdsudvalg trængte til nyt liv. Samarbejdskonsulenterne tilbød dem at afprøve et nyudviklet dialogspil, som kan rammesætte deres arbejde. Det blev til en spændende proces, hvor samarbejdsudvalget med stor entusiasme fik nedsat en række underudvalg til at arbejde med en række politikker og trivsel på arbejdspladsen. Ledelse og medarbejdere mener, at virksomhedens sociale kapital giver en god trivsel og forbedrer konkurrenceevnen.

Læs artiklen: ”Christoffersen & Knudsen: Det er de sidste 1-2 procent, der tæller i konkurrencen”

Seksuelt krænkende adfærd på arbejdspladsen

Arbejdslivsforsker Mille Mortensen: Vi skal øve os i at tale med hinanden og ikke om hinanden. Med Me Too-bevægelsen kom der et nyt fokus på området krænkende adfærd. Mobning og krænkende adfærd er nært forbundne. Når krænkende adfærd bliver til gentagne handlinger, udvikler det sig til mobning. Det giver sygdom og koster kassen for virksomhederne. De enkelte samarbejdsudvalg bør indføre politikker og handleplaner for seksuelt krænkende adfærd, mener forskeren.

Læs interviewet med Mille Mortensen
Læs case: Sådan håndterer Dansk Flygtningehjælp seksuel chikane

BC Hospitality Group: Samarbejde og inklusion

Bella Center Hospitality Group arbejder aktivt på at få en samarbejdskultur til at fungere på alle mulige områder i hverdagen. På den måde kan gruppen skabe arbejdsglæde og drage fordel af dens mange centrale faciliteter og kulturelt sammensatte medarbejderskare indenfor hotel og konference. Læs også om gruppens deltagelse i Copenhagen Pride og om Empatisk arbejdsmarked:

Fra silo til samarbejde
Vi er en blandet salatskål
Medarbejder-app’en har gjort en kæmpe forskel
Empatisk arbejdsmarked

Social Kapital i mejeriindustrien

Arla Foods Gjesing Mejeri har gennem 3 år deltaget i projektet "Udvikling og fastholdelse af Social Kapital." Formålet med projektet er kort fortalt at fremme effektiviteten og arbejdsglæden. Projektet viser bl.a., at der er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem forskellige afdelinger i en virksomhed. 
Læs om casen fra Arla Foods, Gjesing Mejeri: Det er medarbejderne, der driver det
Læs artiklen om forskningsprojektet: Social kapital er kollektiv selvtillid

OKNygaard: Fra "inviterede" til engagerede

Nyt liv til samarbejdsudvalgets arbejde
Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard har arbejdet målrettet på at give deres samarbejdsudvalg mere luft under vingerne. Det er sket i samarbejde med Samarbejdsnævnet DA-LO's samarbejdskonsulenter. Der er kommet styr på målsætninger og arbejdsgange. Men mest af alt har virksomheden fået gennemført et rolleskift, så alle påtager sig et ansvar. I dag er der ingen, der er ”inviterede” til møderne, men alle er aktivt med i planlægningen og gennemførelsen af temaer og værtskab. Dette har betydet et øget engagement i virksomheden fra alle parter. 
Læs: OKNygaard Fra inviterede til engagerede hér

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

IKEA er en virksomhed, som altid har satset stærkt på samarbejdsområdet. Få inspiration fra deres nyere arbejde med work-life balance, medarbejderdefineret efteruddannelse og håndtering af ”piv og gnäll” i forandringsprocesser. Læs desuden om IKEA's værdier som pejlemærker for handling i hverdagen. Læs hele artiklen hér

Enemærke og Petersen bruger samarbejde som krumtap

Samarbejdsnævnet besøgte entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen i 2014. Her havde de fået deres første erfaringer med at styrke samarbejdet med underleverandører. Formålet med samarbejdstiltagene var at styrke konkurrenceevnen og give et bedre arbejdsmiljø. Det lykkedes virksomheden at forbedre konkurrenceevnen med ca. 10%, og medarbejderrepræsentanterne giver udtryk for, at de har en rigtig god arbejdsplads. Gode forhold og rare kolleger er alle glade for.

Læs hele den oprindelige artikel hér.

 

 

Samarbejdet er drivkraften på Esbjerg Mejeri

Samarbejdsnævnet besøgte Esbjerg Mejeri tilbage i 2013. Her var man netop kommet igennem en længerevarende omstilling, som betød, at virksomheden kunne omstille sig hurtigere og i takt med at nye produkter blev udviklet. For at kunne nå produktionsmålene var det helt nødvendigt, at medarbejderne blev uddannet til faglært niveau. Desuden skulle alle de daglige beslutninger tages i medstyrende produktionsteams. Samarbejdsnævnet har i februar 2016 fulgt op på den gode historie, og nu er konkurrenceevnen blevet endnu bedre. Samtidig kan medarbejderne melde om et godt arbejdsmiljø.

Læs hele artiklen hér

Nomeco: Kompetencefond giver dynamik i virksomheden

Hos Nomeco ser de også medarbejdernes trivsel som en helt central faktor for at alt kører glat. Derfor begyndte virksomheden i 2009 at tilbyde medarbejderne forskellige former for efteruddannelse. Initiativet til efteruddannelsen startede i samarbejdsudvalget, og det er midlerne fra kompetencefondene, som dækker omkostningerne til uddannelserne og medarbejdernes løn. Fra medarbejdernes side er der stigende interesse i at tage på kursus. Læs hele historien hér.

Rynkeby - fra fravær til nærvær

Rynkeby A/S er et selvstændigt datterselskab under Arla Foods. Virksomheden sidder på 1/3 af markedet i Danmark og Sverige med deres varemærker. Virksomheden har siden år 2001 gennemgået en stor udvikling, og der er i de forløbne år investeret omkring 400 millioner kr. i fabrikken. Virksomheden producerer ikke blot sunde produkter - de arbejder selv aktivt på at forbedre medarbejdernes sundhed. Lars Petersen fortæller, at sundhed og nærvær har gennem de senere år har betydet uhyre meget, for virksomheden vil gerne fremstå som en virksomhed med sunde produkter, og at de derfor også gerne vil have sunde medarbejdere.
Læs hele historien hér

Social kapital

Jody Gittel har en veludviklet evne til at få sine pointer til at stå klart og at trænge igennem med sit budskab. Det lykkedes også til fulde på denne workshop, hvor hun fokuserede på koordineret samarbejdes indflydelse på effektivitet og kvalitet samt på, hvad man som organisation kan gøre for at fremme udviklingen af koordineret samarbejde. Resultaterne bygger på mange års research af samarbejdet mellem de forskellige faggrupper i henholdsvis flyselskaber og på hospitaler. Læs hele historien hér

Fornyelse indefra eller udefra?

Fornyelse i virksomhederne kan komme indefra og fornyelsen kan være inspireret udefra. De to udsagn lyder som almindelig snusfornuft. Det virker også som almindelig snusfornuft, at der er tale om et ”både og” ikke et ”enten eller”. Niels Møller, Lektor og sektionsleder Teknologi, organisation og arbejde, DTU Management reder de organisationsteoretiske tråde ud. Bl.a. peger han på forskning, som viser, at den danske samarbejdskultur fortsat er meget rodfæstet i virksomhederne. Læs hele historien her

Det globale arbejdsmarked

Globalisering har været et hot emne i de seneste år. Det er blevet relativt let for danske virksomheder at outsource til fx Polen og Tjekkiet – frem for Kina og Indien. Men samtidig har Kina og Indien vist sig som nye arbejdsmarkeder, hvor stadig bedre kvalificeret arbejdskraft byder sig til og konkurrerer inden for områder, hvor mange vestlige lande ellers hidtil har troet sig sikre. Forskning og udvikling er ikke længere noget, som kun de højtudviklede, især vestlige, lande har patent på. Forskningsleder, lektor, PhD Steen E. Navrbjerg fra FAOS, Københavns Universitet giver baggrunden og kommer med forslag. Læs hele baggrundsartiklen hér

Forebyggelse af sygefravær

Alt for mange sygemeldte vender ikke tilbage til arbejdsmarkedet. Antallet af personer, der modtager sygedagpenge, er vokset med knap en sjettedel i løbet af få år. Samtidigt er den gennemsnitlige længde af et sygedagpengeforløb vokset. Analyser og forskning viser, at risikoen for, at den enkelte sygemeldte ender på førtidspension, bliver større, jo længere sygefravær den enkelte har. Dette betyder, at stadigt flere mennesker risikerer at ryge helt ud af arbejdsmarkedet men også, at virksomhederne pålægges store omkostninger og tab af kompetence. Af direktør, dr. med. Palle Ørbæk, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Læs baggrundsartiklen hér